Zaak C-198/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 november 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta domstol - Zweden) – CeDe Group AB/KAN sp. z o.o., in staat van faillissement (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikelen 4 en 6 – Insolventieprocedures – Toepasselijk recht – Europese betalingsbevelprocedure – Schuldvordering uit overeenkomst die niet is betaald vóór de faillietverklaring – Exceptie van verrekening die is gebaseerd op een schuldvordering uit overeenkomst die vóór het faillissement is ontstaan)