predmet C-198/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta domstolen -Švedska) – CeDe Group AB protiv KAN Sp. z o.o. u stečaju (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 1346/2000 – Članci 4. i 6. – Stečajni postupci – Mjerodavno pravo – Postupak za izdavanje europskog platnog naloga – Neplaćanje ugovorne tražbine prije otvaranja stečaja – Zahtjev za kompenzaciju na temelju ugovorne tražbine koja je nastala prije stečaja)