kohtuasi C-198/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. novembri 2019. aasta otsus (Högsta domstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – CeDe Group AB versus KAN Sp. z o.o. (pankrotis) (Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 1346/2000 – Artiklid 4 ja 6 – Maksejõuetusmenetlus – Kohaldatav õigus – Euroopa maksekäsu menetlus – Lepingulise võlgnevuse tasumata jätmine enne maksejõuetuks muutumist – Tasaarvestamise nõue, mis põhineb enne maksejõuetust tekkinud lepingulisel võlgnevusel)