Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 432/05