Padomes Lēmums (ES) 2020/1584 (2020. gada 26. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas Padomē attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. pielikuma I daļas 46. grozījuma un 6. pielikuma II daļas 39. grozījuma pieņemšanu saistībā ar turpmākas aprīkošanas prasības atlikšanu attiecībā uz 25 stundu pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, lai izvairītos no neparedzētām sekām Covid-19 pandēmijas dēļ