Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 156, 2012. gada 16. jūnijs