Uitvoeringsverordening (EU) 2020/393 van de Commissie van 11 maart 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Rusland in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met de ziekte van Newcastle (Voor de EER relevante tekst)