Stanovisko - Evropský hospodářský a sociální výbor - Minimální úroveň výcviku námořníků (kodifikované znění)