ETA:n sekakomitean päätös N:o 101/2019, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2019/1231]