Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2019 от 11 април 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП [2019/1231]