Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/1598 (2020. gada 20. oktobris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu – EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares