/* */

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - EERSTE DEEL: BEGINSELEN - Artikel 9