SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1576/00 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Invloed van vaste deeltjes PM 10 en PM 2,5 op het sterftecijfer.