KIRJALLINEN KYSYMYS E-1576/00 esittäjä(t): Alexandros Alavanos (GUE/NGL) komissiolle. PM10- ja PM2,5-hiukkasten vaikutus kuolleisuuteen.