2013 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas 2013/307/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami ir pratęsiami Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims įgaliojimai