Kommissionens förordning (EG) nr 1747/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det nionde delanbudsförfarandet enligt förordning (EG) nr 690/2001