Asia C-765/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 2.4.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Koblenz – Saksa) – Stadtwerke Neuwied GmbH v. RI (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/55/EY – Maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt – Kuluttajansuoja – 3 artiklan 3 kohta ja liitteessä A oleva b alakohta – Sopimusehtojen avoimuus – Velvollisuus ilmoittaa kuluttajalle ajoissa ja suoraan tariffinkorotus)