Lieta C-291/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. jūnijā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – XQ/Deutsche Lufthansa AG