Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl to susitarimo 3 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo