Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα (2012/2115(INI))