Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Inovácia ako hnacia sila nových obchodných modelov (prieskumné stanovisko)