Europos maisto saugos tarnybos 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita – 1 patikslintas biudžetas