Cauza C-580/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 martie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Darmstadt – Germania) – RJ/Stadt Offenbach am Main (Trimitere preliminară – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE – Articolul 2 – Noțiunea de „timp de lucru” – Perioadă de gardă în regim de permanență – Pompieri profesioniști – Directiva 89/391/CEE – Articolele 5 și 6 – Riscuri psihosociale – Obligație de prevenire)