2017 m. spalio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse (2016/2324(INI))