Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2018 o zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 v Úředním věstníku Evropské unie (Piemonte (CHOP))