76/632/EEG: Besluit van de Raad van 22 juli 1976 tot vaststelling van een aantal gemeenschappelijke projecten op het gebied van de informatica