ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na druhém zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti k přijetí pokynů pro environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti, vyjma odpadní rtuti, uvedených v čl. 10 odst. 2 a 3 úmluvy