Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - TREČIOJI DALIS: SĄJUNGOS POLITIKOS SRITYS IR VIDAUS VEIKSMAI - II ANTRAŠTINĖ DALIS: LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS - 1 skyrius: Muitų sąjunga - 30 straipsnis (EB sutarties ex 25 straipsnis)