Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma IX pielikumā (Finanšu pakalpojumi) (Finanšu instrumentu tirgu regula (FITR) un Finanšu instrumentu tirgu direktīva (FITD II))