Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/447 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji biex jiġu stabbiliti l-arranġamenti għat-tnaqqis b’mod adegwat tar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti assoċjat mal-bonds koperti u mat-titolizzazzjonijiet, u li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2015/2205 u (UE) 2016/1178 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)