Klausimas raštu E-011232/11 Fiorello Provera (EFD) Komisijai. Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai: prievartiniai dingimai Kinijoje