Rozhodnutí č. 234 ze dne 6. dubna 2009 o zahájení řízení ve věci udělení povolení k vyhledávání a průzkumu ropy a zemního plynu – podzemních přírodních zdrojů podle čl. 2 odst. 1 bodu 3 zákona o podzemních přírodních zdrojích v bloku 1-16 Gradište v oblastech Loveč, Gabrovo a Velikovo Tarnovo a oznámení týkající se plánovaného výběrového řízení ve věci udělení povolení