Del 0 pravil za zaposlene v ECB, ki vsebuje okvir poklicne etike (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 92, 16.4.2004, str. 31 )