Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania jednego członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów