Решение на Съвета от 24 юли 2008 година за назначаване на един член на Управителния съвет на Европейската агенция по химикали