2008 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros Valdančiosios tarybos vieno nario skyrimo