Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9783 — EQT/OMERS/DGF/INEXIO) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 227/04