Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) (Dokuments attiecas uz EEZ.)