Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) (Tekstas svarbus EEE.)