Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/267 z 26. februára 2020, ktorým sa vykonáva odpočítanie od kvóty na lov lososa atlantického, ktorá bola Poľsku k dispozícii v roku 2019, z dôvodu prekročenia rybolovnej kvóty v roku 2017