Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/267 tas-26 ta’ Frar 2020 li japplika tnaqqis mill-kwota tas-sajd tas-salamun tal-Atlantiku disponibbli għall-Polonja fl-2019 minħabba s-sajd eċċessiv fl-2017