Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/267 (2020. gada 26. februāris), ar kuru 2017. gadā notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumu no laša nozvejas kvotas, kas Polijai pieejama 2019. gadā