Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/267 2020 m. vasario 26 d. dėl Lenkijai skirtos 2019 m. atlantinių lašišų žvejybos kvotos sumažinimo atsižvelgiant į 2017 m. viršytą žvejybos kvotą