Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/267, annettu 26 päivänä helmikuuta 2020, Puolan vuonna 2019 käytettävissä olevan merilohen kalastuskiintiön alentaminen vuoden 2017 liikakalastuksen vuoksi