Oprava výzvy k předkládání návrhů v rámci víceletého pracovního programu pro poskytování finanční pomoci v oblasti transevropských energetických sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020 (rozhodnutí Komise (C(2017) 2109)) (Úř. věst. C 123 ze dne 20.4.2017)