Odločba Komisije z dne 3. oktobra 2008 o določitvi neto zneskov, ki izhajajo iz uporabe prostovoljne modulacije na Portugalskem za koledarska leta 2009–2012 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5533) (Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno) (2008/788/ES)