Písemný dotaz E-4798/07 Bart Staes (Verts/ALE) Komisi. Zvýšení počtu závad letadel z důvodu nedostatečné přísnosti bezpečnostních norem