2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2019/1554 dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo