Klausimas raštu E-009847/11 João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Antžeminio aptarnavimo paslaugų liberalizavimas