2019 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1296, kuriuo remiamas biologinės saugos ir saugumo stiprinimas Ukrainoje laikantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimo